Zijn zonnepanelen de investering waard in 2024?

Zeker, zonnepanelen blijven in 2024 een aantrekkelijke investering, al helemaal nu de salderingsregeling blijft! We delen graag informatie over de rendabiliteit van zonnepanelen, de terugverdientijd, en hoe dit samenhangt met veranderingen in de salderingsregeling en het opslaan van zonne-energie. Terugverdientijd van zonnepanelen Een investering is rendabel (winstgevend) wanneer de jaarlijkse besparing zorgt dat je de aankoopkosten terugverdient. Wanneer zijn zonnepanelen dan rendabel?Om deze te beoordelen, dien je de opbrengst van de zonnepanelen te vergelijken met je eigen stroomverbruik, wat afhangt van variabelen zoals het aantal panelen, hun wattpiek, en de oriëntatie en hellingshoek ervan.

Afbouw salderingsregeling, wat is het?

Aantal panelen Opgewekte stroom Prijsindicatie Opbrengst p/jaar 8 zonnepanelen 3050 kWh 3800,- 1098,- 10 zonnepanelen 3785 kWh 4500,- 1362,- 12 zonnepanelen 4520 kWh 5100,- 1627,- 15 zonnepanelen 5255 kWh 6000,- 1892,- De werkelijke prijzen en opbrengsten kunnen variëren per dak. Het is ook essentieel om je eigen stroomverbruik te kennen om een nauwkeurige schatting te maken van je besparingen. Hoe hoger je stroomverbruik, hoe groter de potentiële besparing en dus hoe sneller de terugverdientijd van de zonnepanelen. Deze terugverdientijd kan worden berekend door de totale kosten van het zonnepanelensysteem te delen door de jaarlijkse opbrengst. Bijvoorbeeld: Voor 8 zonnepanelen ligt de gemiddelde prijs rond de 3800,- De totale prijs gedeeld door de jaarlijkse opbrengst van 1098,- levert een terugverdientijd van ongeveer 3,4 jaar op. Dit betekent dat de zonnepanelen zichzelf na ongeveer 3,4 jaar terugverdienen. Slim omgaan met zonne-energie Het optimaliseren van het directe gebruik van zelf opgewekte zonne-energie is voordelig voor je financiën. Verplaats daarom zoveel mogelijk van je stroomverbruik naar momenten waarop de zon schijnt. Was overdag, laad je elektrische auto op met zonne-energie, of sla overdag opgewekte zonne-energie op in een thuisbatterij voor gebruik ’s avonds. Door slim om te gaan met zonne-energie bespaar je niet alleen geld, maar verminder je ook je afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en draag je bij aan een duurzamere toekomst. Bovendien… …veranderen energieprijzen voortdurend. Terwijl de prijzen van olie en gas stijgen door schaarste, blijft zonne-energie een kosteneffectieve oplossing, aangezien zonlicht onuitputtelijk is. …wordt de aanschaf van zonnepanelen steeds betaalbaarder door prijsdalingen, wat de terugverdientijd verkort. Conclusie Ja, zonnepanelen blijven rendabel, met terugverdientijden meestal binnen 3 jaar, afhankelijk van verschillende factoren. Met slimme praktijken zoals het direct gebruiken van zonne-energie en opslagoplossingen kun je jezelf beschermen tegen toekomstige stijgingen van de energieprijzen.

Bovendien was de salderingsregeling oorspronkelijk bedoeld om piekbelasting op het elektriciteitsnet te verminderen door overtollige stroom van zonnepanelen terug te leveren. Echter, met de sterke toename van het aantal zonnepanelen in Nederland, is deze functie ook minder relevant geworden. In sommige regio’s kan zelfs sprake zijn van overbelasting door het grote aantal gesaldeerde panelen. Daarnaast vinden sommige energieleveranciers dat de kosten voor het salderen niet langer opwegen tegen de baten en dat deze kosten eerlijker moeten worden verdeeld over alle klanten, inclusief degenen zonder zonnepanelen.

Wat is salderen?

Wanneer je zonne-energie opwekt met behulp van zonnepanelen, kan het voorkomen dat je meer elektriciteit produceert dan je zelf verbruikt. Dit kan verschillende redenen hebben. Misschien heb je meer zonnepanelen geïnstalleerd dan nodig is voor je eigen verbruik, of zijn er momenten met veel zonneschijn waarbij je een overschot aan stroom opwekt.

Terugleveren van stroom

Als je meer elektriciteit opwekt dan je verbruikt, kun je deze extra stroom salderen. Dit betekent dat de overtollige elektriciteit die je zonnepanelen produceren, wordt teruggeleverd aan je energieleverancier.

Dankzij de salderingsregeling ontvang je voor deze teruggeleverde stroom dezelfde prijs per kilowattuur (kWh) als die je normaal betaalt voor verbruikte elektriciteit. Omdat de stroomtarieven gelijk zijn, wordt de opgewekte stroom verrekend met de verbruikte stroom, wat uiteindelijk resulteert in een lagere energierekening. Dit is dus een belangrijk voordeel van het salderen van stroom.

De huidige salderingsregeling is alleen van toepassing als je verbruik gelijk is aan of hoger is dan de hoeveelheid elektriciteit die je teruglevert aan het elektriciteitsnet. Als je meer stroom teruglevert dan dat je verbruikt, zal je overschot aan elektriciteit worden teruggeleverd in plaats van gesaldeerd. Hoewel de vergoeding voor teruglevering lager is dan de standaard stroomprijs, blijft de terugverdientijd van zonnepanelen over het algemeen gunstig.

Een rekenvoorbeeld van het salderen en terugleveren van stroom.

Als je nog volledig kunt salderen, dan hoef je weinig te rekenen. Stel dat je zo’n 1.000 kWh aan zelf opgewekte stroom hebt. Wanneer je deze voor een nog te bepalen tijd kunt salderen, zul je hiervan de volledige hoeveelheid kunnen salderen.

Vanaf het eerste jaar van de afbouw kan je slechts 64% hiervan salderen en de rest zal je moeten terugleveren. Met dit rekenvoorbeeld krijg je dan voor 640 kWh het volledige energietarief terug en voor 360 kWh krijg je de terugleververgoeding uitbetaald.

De Minimale Vergoeding voor Teruggeleverde Stroom

Na het afbouwen van de salderingsregeling moet er een alternatieve regeling worden geïntroduceerd. Bij het investeren in zonnepanelen is het streven niet alleen naar een lagere energierekening, maar ook naar een snelle terugverdientijd.

Om deze reden zal de minister vanaf 2027 een minimale vergoeding instellen voor de elektriciteit die je terug levert aan het net. Het kabinet zal elke 2 jaar opnieuw naar deze vergoeding kijken, zodat je altijd een eerlijke prijs per kilowattuur ontvangt.

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig?

Het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt, hangt af van een aantal factoren. Namelijk hoeveel stroom je verbruikt, hoeveel ruimte je op je dak hebt en het vermogen van je zonnepanelen.

Ben jij klaar voor verduurzaming?

Ontvang een vrijblijvende persoonlijke offerte.