Watt Watt Privacybeleid

Laatst bijgewerkt:

Welkom bij Wattwatt.nl. Uw privacy is van groot belang voor ons. Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen, en hoe we deze gebruiken en beschermen. Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld via onze website, klantenservice, verkooppunten, en andere contactpunten.

Als klant van Watt Watt, of je nu energie van ons ontvangt, zonnepanelen door ons laat plaatsen, of gebruikmaakt van onze monitoringdiensten, plaats je jouw vertrouwen in ons door je gegevens met ons te delen. De bescherming van jouw informatie staat bij ons voorop. Om deze reden ontwikkelen en evalueren we onze software en hardware grotendeels intern, volgens ons strikte privacybeleid. Verder zijn we continu op zoek naar innovatieve manieren om jouw persoonlijke informatie nog beter te beschermen.

Onder persoonsgegevens verstaan we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alle info gerelateerd aan een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit kan zijn door middel van specifieke kenmerken zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens of online identiteiten. Dit omvat een breed spectrum aan gegevens, van basisinformatie zoals je naam en adres tot meer gedetailleerde gegevens zoals je bankrekeningnummer, digitale voetafdrukken en zelfs genetische data.

Elke actie die we uitvoeren met jouw persoonsgegevens valt onder verwerking. Dit betreft het verzamelen, opslaan, doorzoeken, gebruiken, koppelen tot aan het verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Watt Watt en haar gelieerde ondernemingen, waaronder Watt Watt B.V., Watt Watt Energie Services B.V., en Installatieplan B.V., nemen deze verantwoordelijkheid op zich. Wanneer we spreken over Watt Watt in ons privacybeleid, refereren we aan deze entiteiten.

We verwerken gegevens van iedereen die interactie met ons heeft, zoals klanten, websitebezoekers, app-gebruikers, en personen die contact opnemen of een contract met ons aangaan. Het delen van je gegevens is nooit verplicht, maar voor bepaalde diensten zijn specifieke gegevens nodig.